office@electroputerevfu.ro +40 372 328 000 / +40 720 500 820

Politica de confidentialitate

Conținutul acestui site este protejat prin Legea dreptului de autor.
Folosirea conținutului acestui site ori a unor părți din conținut se poate face doar prin acordul scris al companiei.

Nota de Informare RGPD
Protecția datelor este importantă pentru noi
Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor ("RGPD").
Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor a intrat în vigoare la 25 mai 2018.
Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru www.ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA SA. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA SA respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Deoarece dorim să protejăm cu cea mai mare eficiență datele dumneavoastră cu caracter personal, am actualizat politica noastră de confidențialitate în conformitate cu cerințele RGPD, disponibilă mai jos.
Puteți găsi, de asemenea, informații importante privind drepturile de care beneficiați, inclusiv dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea, de a solicita restricționarea prelucrării, de retragere a consimțământului, de obiecție, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor și dreptul de a prezenta reclamații la autoritățile de protecție a datelor.

Politica de confidențialitate web
Ca parte a responsabilității sale sociale, ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA se angajează să respecte toate normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“RGPD”) și depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA.
La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

1. Cine suntem
Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic
Operatorul de date este ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA („Compania”).
Sediu principal: Str. Garii, Nr. 18, Mun. Pașcani, Jud. Iași, cod poștal 705200
Telefon: +40-372-328000
Fax: +40-232-765140
Email: office@electroputerevfu.ro Cod Fiscal: RO 1996928
Nr. Înreg. Registrul Comerțului: J22-532/1992

2. Exonerare de răspundere
ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile conținute în prezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenționate sau accidentale pe care le regretăm. ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA.
ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA nu declară sau garantează că funcțiile sau serviciile prezentate pe site-ul ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA vor fi neîntrerupte sau libere de erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcționarea sau nefuncționarea site-ului ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.
Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.electroputerevfu.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.
ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA își rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor publicate pe site-ul web al ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator.
ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate și în ce scopuri
În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de email) sau indirect (ex. adresă IP). Vom prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri, conform motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

3.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.
Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar și în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conținut adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.
Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și privind posibilitățile de a controla și/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

3.2. Aplicare la posturile vacante ale companiei La completarea unui formular de candidatură/încărcarea unui CV pe site-ul ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menționat mai jos.
- Scop: includerea în procesul de selecție pentru o poziție la care ați aplicat.
- Temei: precontract în scopul angajării.
- Durata de stocare: pe durata procesului de recrutare, dar nu mai mult de un an.
Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizai aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea include în procesul de selecție online.
*Câmpuri de date exacte: nume și prenume, telefon, adresă e-mail, Scrisoare de intenție, CV.

3.3. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, astfel cum se descrie mai jos.
Scop Temei juridic Răspunsul la întrebări, reclamații sau Prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, care ne solicitări prin corespondență electronică (e- permite să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau mail) sau telefon. solicitările dumneavoastră.

3.4. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacției clienților sau atunci când furnizați feedback privind produsele și serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dumneavoastră, având în vedere și interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților privind produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dumneavoastră să ne oferiți date cu caracter personal (nume și prenume, informații despre preferințe și principalul motiv in alegerea companiei, sau alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziție pentru sondajele sau studiile respective.
Scop Temei juridic Sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau consimțământ, interes furnizarea de feedback privind produsele și serviciile noastre: legitim
Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

4. Cui comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.
Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google. Alți contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreținere, financiare sau de audit.
Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi ; (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către companii din grupul Grampet din care face parte ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA, care se supun instrucțiunilor furnizate de companie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:
1. a) În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru;
2. b) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centre telefonice;
3. c) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene ("UE") sau din Spațiul Economic European ("SEE").
Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerințele prevăzute de RGPD. Dacă ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA transmite informațiile dvs. către o țară din afara SEE, ne vom asigura că informațiile dvs. sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).
În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.
În conformitate cu cerințele legale, datele cu caracter personal sunt transferate numai în cazul în care Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare pentru țara terță, dacă au fost convenite garanții adecvate (de exemplu, clauzele contractuale standard UE- sistemul de protecție a datelor UE-SUA), regulile corporative obligatorii sunt puse în aplicare în conformitate cu art. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor sau există o derogare pentru situații specifice în conformitate cu art. 49 din regulamentul general privind protecția datelor (de exemplu, pentru că ați consimțit în mod explicit transferul propus, după ce a fost informat despre posibilele riscuri de astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a garanțiilor adecvate).

6. Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate. Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor legale, datele vor fi șterse. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.
Considerăm că activitățile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:
Scop - Durată
1. Navigare site și utilizarea modulelor cookie - nu se stochează
2. Aplicare la posturile vacante ale companiei - Maximum un an
3. Răspunderea la întrebări, solicitări sau reclamații - Maximum un an
4. Efectuarea de sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau obținerea de feedback privind produsele și serviciile noastre - Maximum un an

7. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani
Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este interzisă pentru copiii sub această vârstă fără consimțământul părinților/tutorilor legali. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

8. Securitatea prelucrării datelor
Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal.
Pentru protecția datelor dumneavoastră, ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

9. Drepturile persoanelor vizate (art. 15-21 RGPD)
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
1. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;
2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;
3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră în scopurile de mai sus, dar dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
4. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
5. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;
6. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;
7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
8. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.
Pentru a exercita aceste drepturi sau a adresa orice întrebare privind aceste subiecte, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact enumerate mai jos: E-mail: office@electroputerevfu.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă:
ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA, Str. Garii, Nr. 18, Mun. Pașcani, Jud. Iași, cod poștal 705200.
și să ne furnizați confirmarea identității dumneavoastră, de exemplu, prin trimiterea unei copii electronice a cardului dumneavoastră de identitate/pașaportului/carnetului de conducere.
Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului.

10. Modificarea prezentei politici de confidențialitate
Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici și vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.

Acest site utilizează cookie-uri

Va rugam sa citiți cu atenție informațiile de mai jos. Acest website folosește cookie-uri proprii si de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiența mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecăruia.

Ce este un cookie?
Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt trimise către computerul dumneavoastră atunci când vizitați un site Web. Cookie-urile sunt apoi retrimise către site-ul originar la fiecare vizita ulterioara sau către un alt site web care recunoaște acel cookie. Cookie-urile acționează ca o înregistrare pentru un site web, care permite computerului dumneavoastră sa rețină vizitele pe site-ul nostru. Cookie-urile pot înregistra, de asemenea, preferințele dumneavoastră, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, dar pot și filtra reclamele vizibile relevante pentru dumneavoastră.

Care sunt cookie-urile utilizate de acest site?

Cookie-uri de performanta/analitice
Unele dintre cookie-urile de pe site-ul nostru colectează informații despre modul in care vizitatorii utilizează site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web etc. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifica vizitatorii. Toate informațiile despre aceste cookie-uri sunt colectate și agregate și rămân confidențiale. Acestea sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul in care funcționează site-ul nostru.
Site-ul nostru folosește cookie-uri Google Analytics. Informațiile colectate de către aceste cookie-uri sunt transferate și stocate de către Google pe serverele proprii, in conformitate cu practicile sale de confidențialitate. Google utilizează informațiile colectate pentru a evalua modul in care site-ul web este utilizat in vederea realizării de rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum si pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site si de utilizarea internetului. Adresa IP transmisa către Google Analitt prin browser-ul dumneavoastra nu este consolidata cu alte date de la Google. Puteti bloca utilizarea fisierelor „cookies” folosind software-ul browser-ul si, de asemenea, puteţi preveni inregistrarea şi prelucrarea datele cu privire la modul de utilizare a site-ului nostru de catre Google pe baza de cookie-uri (inclusiv adresa IP) prin descarcarea şi instalarea plug-inului disponibil la link-ul http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puteţi gasi mai multe informaţii despre condiţiile de utilizare şi protecţie a datelor, la http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?rd=2

Cookie-uri esentiale
Aceste cookie-uri sunt absolut necesare pentru functionarea corespunzatoare a unui site web. Site-ul nostru utilizeaza o facilitate pentru retinerea limbii (RO/EN), fara de care nu ar fi posibilia trecerea de la o sectiune la alta a site-ului in limba respectiva. Prezenta facilitate este temporara si dureaza cat sunteti pe site.

Plugin-uri de retele sociale
Serviciile noastre fac uz de plugin-uri de reţele sociale ("plugins"). Cand utilizaţi un serviciu care conţine plugin-uri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. catre operatorul de reţea sociala. Nu avem nici o influenţa asupra datelor colectate de Plugin. Daca sunteţi conectat in reţeaua sociala, utilizarea de catre dvs. a serviciului nostru poate fi facuta referinta catre contul dvs. de reţea sociala. Daca veti interacţiona cu plugin-uri, spre exemplu, facand clic pe "Like", "Follow" sau "Share", sau introduceţi un comentariu, informaţiile pot aparea in mod automat in profilul dvs. de reţea sociala. Chiar daca nu sunteţi conectat la contul dvs. de reţea sociala, este posibil ca plugin-uri sa transmita adresa IP catre operatorii de reţea sociala. Va rugam sa luati in considerare acest lucru atunci cand utilizaţi serviciile noastre. Pentru informaţiile despre operatorii de reţele sociale de plugin-uri utilizate in serviciile noastre ("operatori"), va rugam sa consultaţi de mai jos:
Operatorii de plugin-uri utilizate in serviciile noastre
Daca sunteţi un membru de una sau mai multe dintre urmatoarele reţelele sociale şi nu doriţi ca Operatorul sa conecteze datele cu privire la utilizarea de catre dvs. a serviciilor noastre, cu datele dvs. de membru deja stocate de catre Operator, va rugam sa intraţi pe reţeaua sociala inainte de a utiliza serviciile noastre.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.
In prezent, cookie-urile se regasesc aproape in toate site-urile datorita particularitatilor acestora de a livra experiente adaptate la specificul vizitatorlor. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite utilizatorului sa acceseze toate resursele informationale regasite pe un anumit site. Din acest motiv, merita avute in vedere cateva sfaturi, dupa cum urmeaza:
• Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-urilor.
• Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
• Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
• Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri, impiedicand browserul sa acceseze website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Browser-ul poate fi setata pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau sa fie acceptate de la un site anume. Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browser-ului tau. Daca nu regasiti aceste setari, accesati sectiunea de “help” a browser-ului.
Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor in cazul utilizarii urmatoarelor browser-e: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari si Opera

Cookie settings in Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Cookie settings in Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Cookie settings in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Cookie settings in Safari https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US
Cookie settings in Opera http://www.opera.com/help/tutorials/

Puteti citi mai mult despre cookie-uri la: http://cookies.apti.ro/ http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/all_about_cookies.asp